Про журнал

Галузь та проблематика

Мета журналу полягає у служінні академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних аспектах академічної діяльності в сфері аеродвигунобудування.
Він фокусується на нових постановках задач і методах дослідження, а також надає допомогу для фахівців, інженерів, вчених і дослідників у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика журналу містить  аеродвигунобудування,  технологію виробництва і ремонту аеродвигунів, складання та випробування двигунів, їхню експлуатацію, надійність та ресурс, конструкцію та міцність, конструкційні матеріали, стандартизацію і метрологію, екологію.

Журнал «Вісник двигунобудування» призначений для публікації найбільш значущих наукових і практичних результатів досліджень вчених вищих навчальних закладів і наукових організацій, розробок і продукції промислових підприємств.
 Журнал занесено до переліку наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Підписний індекс журналу за каталогом Укрпошти 37933.
Основною метою журналу є пропаганда сучасних наукових та виробничо-практичних знань за вибраним напрямом.
Журнал складається з таких розділів:

  • загальні питання двигунобудування;
  • конструкція та міцність;
  • складання та випробування;
  • експлуатація, надійність та ресурс;
  • технологія виробництва і ремонту, конструкційні матеріали;
  • стандартизація і метрологія;
  • екологія.

Редакція сподівається на активну участь кореспондентів (авторів) у кожному виданні. В теперішній час журнал видається два рази на рік. Зі збільшенням потоку статей періодичність виходу журналу буде збільшуватись (до 3-4 номерів на рік).

Процес рецензування

Рукописи проходять незалежне рецензування провідними фахівцями. За результатами цього рецензування, поданого за встановленою формою, редколегія приймає рішення про доцільність і терміни публікації статті, а також щодо можливої необхідності її доопрацювання.

Періодичність публікації

Журнал видається два рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.