КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА

Автор(и)

  • S.YA. Yacenko НТ СКБ “ПОЛІСВІТ” філія ДНВП “Об’єднання Комунар”, Харків, Україна, Ukraine
  • M.F. Sidorenko НТ СКБ “ПОЛІСВІТ” філія ДНВП “Об’єднання Комунар”, Харків, Україна, Ukraine
  • M.P. Yevsyukov НТ СКБ “ПОЛІСВІТ” філія ДНВП “Об’єднання Комунар”, Харків, Україна, Ukraine

Ключові слова:

багатокритеріальна оптимізація, проектування електронних систем, відмовостійкість

Анотація

Запропоновано метод оптимізації подоби технічної системи, що проектується, за сукупністю критеріїв оцінки її якості. Суть метода полягає в наданні критеріям оцінки якості виробу вагових коефіцієнтів, відповідно до їх значимості, пошуці локальних екстремумів за кожним частковим критерієм з відповідним ваговим коефіцієнтом, і в обранні, в якості оптимуму, точки, рівновіддаленої від знайдених локальних екстремумів. Метод дає можливість знаходити наближене рішення в умовах, коли аналітичний вираз цільової функції є відсутнім. Для практичної реалізації отриманих наукових рішень, проведено аналіз джерел відмов та опрацьовано і впроваджено комплексну програму забезпечення надійності. За створеною методикою спроектовано і розроблено електронний регулятор ЭР2500 турбовального авіаційного двигуна.  Регулятор успішно витримав комплекс випробувань, є запущеним до серійного виробництва 

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Загальні питання двигунобудування